جشن سیب- میان وعده هماهنگ سیب - کلیه شعب دبستان و پیش دبستانی نوید برگزار گردید.


مشاهده تصاویر بیشتر: https://goo.gl/FUQwFa