بازدید علمی تفریحی باغ پرندگان

بازدید علمی تفریحی باغ پرندگان اصفهان برگزار شد

 

تصاویر بیشتر را در لینک زیر مشاهده بفرمایید:

تصاویر بیشتر