اردو تفریحی شهربازی سیتی سنتر اصفهان برای دانش آموزان پایه ششم برگزار گردید

 

 

 مشاهده تصاویر بیشتر