به مناسبت روز جهانی غذا و به جهت یادآوری هدف بزرگ این روز که افزایش آگاهی عمومی و توجه دادن همه افراد به مسئله گرسنگی در جهان می باشد، مجموعه آموزشی نوید در برنامه ای انسان دوستانه ۵۰۰ نفر از دانش آموزان یکی از مدارس محروم اصفهان را به نهار ماکارونی مهمان کرده است.

 در اجرای این برنامه تعدادی از اولیا عزیز نیز حضور داشتند..

در همین راستا برنامه ماکارونی خوران برای دختران نوید نیز اجرایی گردید و در یک فضای دوستانه با همبستگی بیشتر نار ماکارونی صرف شد.

 

تصاویر بیشتر