به مناسبت هفته تربیت بدنی مجموعه نوید برنامه پیاده روی خانوادگی به همراه ورزش و نرمش و مسابقه طناب کشی را اجرایی نمود.

 

مشاهده تصاویر بیشتر