🌟برگ زرینی دیگر بر افتخارات مجموعه آموزشی نوید🌟

 

موسسین عزیزو محترم مجموعه آموزشی راه نوین نوید؛

سرکار خانم ها فخرالزمان و بدر الزمان پزشکزاد؛

🔸سال ها تلاش بی وقفه، قبول سختی ها ورنجها ، ویژگی های بی بدیل اخلاقی و رفتاری ، تواضع و فروتنی، جدیت و پشتکار، خستگی ناپذیری و ژرف اندیشی ،اهتمام به حفظ ارزشها و فرهنگ و در یک کلام عشق و شیدایی نسبت به نوگلان عرصه دانش این مرز و بوم ، جامعه ی خردورزان و اندیشمندان را برآن داشت که شما را بر جایگاه رفیع و بلند قله های افتخار و سرافرازی قرار دهند .

🔸بدینوسیله انتخاب شایسته شما بعنوان چهره های ماندگار و نامی در جمع یکصد بانوی برتر کارآفرین سال 1397 از سوی اجلاس چهره های ماندگار بانوی ایرانی را به شما خواهران پرتوان و خانواده بزرگ نوید تبریک میگوییم و از خداوند مهربان استمرار توفیقات روزافزون شما عزیزان که مایه مباهات و سرمایه های معنوی مجموعه نوید هستید را خواستاریم.