نمایشگاهی از دستاوردهای علمی دانش آموزان عزیز با عنوان طرح جابربن حیان برگزار گردید که اولیا علاقمند نیز از این نمایشگاه بازدید کردند

 

 

مشاهده تصاویر بیشتر