ارسال کمک برای هموطنان سیل زده سیستان بلوچستان

در تاریخ 25م بهمن کمک های اولیا و دانش آموزان برای هموطنان سیل زده سیستان و بلوچستان ارسال شد.
سپاس و درودی خالصانه به شما عزیزان که مظهر مهرهستید

 

مشاهده تصاویر بیشتر