برنامه های تغذیه سالم

 

حضور محترم اولیاء گرامی پیش دبستانی نوید؛

 

مجموعه نوید در نظر دارد درادامه برنامه های ترویج تغذیه سالم، برنامه صرف لقمه نان و پنیر و سبزی همراه با خیار و گوجه را اجرایی نماید، لذا از شما اولیاء گرامی خواهشمندیم با قرار دادن یک ساندویچ در سبد تغذیه فرزند دلبندتان در اجرای این برنامه ما را یاری نمایید.

- زمان اجرای برنامه: دوشنبه 11 اردیبهشت ماه
- ویژه شعبه پیش دبستانی