دعوت به همدلی در اجرای برنامه نهار خیریه

 

حضور محترم اولیا گرامی پیش دبستانی نوید؛

 

آسمان بوسه بر آن دست زند / کار فروبسته ی خلق گره ای بگشاید

پیش دبستانی نوید در نظر دارد برنامه نهار خیریه جهت حمایت از کودکان بی سرپرست ، نیازمند و بیماران سرطانی را با همراهی و همدلی شما عزیزان اجرایی نماید.
در این برنامه نوآموزان عزیز در روزهای( شنبه 30/11/95 – یکشنبه 1/12/95 – دوشنبه 2/12/95 –شنبه 7/12/95یکشنبه 8/12/95 – دوشنبه 9/12/95)در کنار دوستان خود ناهار صرف خواهند کرد و درآمد حاصل از این برنامه برای خیریه ارسال می گردد.
خواهشمند است اولیاء عزیز که تمایل به شرکت در این برنامه دارند تا روزسه شنبه مورخ 19/11/95 با مراجعه به پیش دبستانی نوید هزینه تعیین شده را به صورت نقدی پرداخت نمایند.
شرکت در این برنامه دلخواه بوده و اولیاء گرامی که تمایل ندارند در برنامه ی ناهار خیریه پیش دبستانی شرکت نمایند به دلیل هماهنگ شدن با سایر نوآموزان در روزهای مشخص شده حتماً می بایست غذای تعیین شده را همراه کودک خود به آمادگی بفرستند.