صرف نهار هماهنگ ساندویچ مرغ درراستای طرح ترویج تغذیه سالم

پیش دبستانی نوید در راستای طرح ترویج تغذیه سالم، صرف یک وعده نهار مشترک و سالم را در هر هفته برنامه ریزی کرده است. این برنامه تا پایان سال برقرار می باشد.

 

مشاهده تصاویر بیشتر