pish@navid-edu.com

۳۶۳۰۵۸۵۷ - ۳۶۳۰۸۴۳۳ -

به رسم هر سال مجموعه دبستان های نوید دانش آموزان عزیز را به مهمانی بزرگی در یکی از هتل های خوب شهرمان دعوت می کنند.

 

امسال نیز دانش اموزان یک روز خوب را در هتل کوثر تجربه کردند.

هدف ای این برنامه که چند ماه بعد از بازگشایی مدارس اجرا میشود این است که دانش آموزان یک روز بانشاط،صمیمی و در فضایی دوستانه داشته باشند و خستگی چند ماه درس و مدرسه را بدر کنند

 

عکس های بیشتر از این مراسم- نوید سه

مشاهده وضعیت تحصیلی

To Top ↑