مجموعه آموزشی راه نوین نوید با بهره گیری از برترین سیستمهای یکپارچه اتوماسیون و مدیریت اطلاعات بستری مدرن و کارآمد جهت ارتباط هرچه بهتر و بیشتر خانه و مدرسه ایجاد نموده است.لذا از کلیه والدین و دانش آموزان عزیز خواهشمندیم کلمه عبور و رمز خود را جهت پنل دانش آموزان و اولیاء از واحد انفورماتیک مدرسه دریافت کرده ، کار کردن با قسمت های مختلف سامانه اتوماسیون را فراگرفته و برای کارهای زیر از آن استفاده نمایند:

- مشاهده تکالیف
- نمرات دانش آموزان
- ارتباط با معلمین و مدرسه
- ارسال تکالیف
- رزرو آنلاین غذا
- شارژ بوفه
- مشاهده نمرات
- آزمون های آنلاین
- پنل اولیاء
- نظرسنجی الکترونیکی

     buttom navid3helprrbuttom navid3 download1buttom navid3logonrrrr