قطعا نتیجه ارتباط قوی خانواده و مدرسه، داشتن دانش آموزانی شادتر و با انگیزه تر است، در این راستا مجموعه آموزشی راه نوین نوید برنامه هایی را تدارک دیده است که والدین عزیز میتوانند به صورت داوطلبانه در آنها شرکت نمایند.
در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود:

همکاری جهت توزیع نهارگرم، همه روزه، ساعت 12:30 الی 13:30
طرح کتابخانه، دو روز در هفته ، ساعت 8:30 الی 9:30
طرح آزمایشگاه، دو روز در هفته ، ساعت 8:30 الی 9:30
طرح اردو، متعاقبا اعلام می گردد.