اینجا کتابی را به شما معرفی میکنیم که خوندنش خیلی مفیده و چیزهای زیادی به شما در مورد محیط طیست یاد میده:

این کتاب از سری کتاب های محیط زیست است که اطلاعاتی در باره ی سطل زباله به عنوان زیستگاه بعضی از جانوران که در آن غذا و پناهگاه خود را می یابند، به مخاطب می دهد. هم چنین در کتاب به جانورانی که در زباله تخم گذاری می کنند و یا در کنار سطل زباله کمین می کنند تا جانوران

دیگر را شکار کنند توضیحاتی داده می شود.

ارایه اطلاعات در کتاب مستقیم و عنوان بندی شده است که معلم می تواند از این عنوان ها به شکل پرسش و پاسخ برای آشنای بیشتر کودکان با حیوانات و زباله ها استفاده کند.

زبان کتاب ساده، روان و مناسب گروه سنی مخاطب کتاب است. تصاویر کتاب عکس های رنگی زیبا، که هماهنگ با متن و گاهی فراتر از متن هستند و مخاطب را به خواندن کتاب ترغیب می کنند.

از نکات مثبت کتاب می توان به موضوع نو، دارا بودن نمایه، واژه نامه توصیفی دوزبانه و وبگاه هایی برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر اشاره کرد.

عنوان:
نگاهی به داخل سطل زباله
عنوان اصلی:
Look Inside a Rubbish Bin
نویسنده:
Louise Spilsbury
لوییز اسپیلزبری
برگردان:
افسانه وثوق
ویراستار:
بهرام معلمی
پدیدآورندگان: لوییز اسپیلزبریافسانه وثوقبهرام معلمی
ناشر: انتشارات فنی ایران
سال نشر:
۱۳۹۴