نوید 2

تخصصی پایه چهارم و پنجم

اصفهان - انتهای خیابان آپادانا دوم – کوچه شماره 17 – کوچه شهید غفراللهی

تلفن های تماس: 

۳۶۳۰۵۶۶۱
۳۶۳۰۳۹۱۸
۳۶۳۰۳۹۱۷

نوید 1

تخصصی پایه اول،دوم،سوم

اصفهان - خیابان مشتاق دوم - بعد از چهار راه مهر - جنب بلوار لاله

تلفن های تماس: 

۳۲۶۱۶۰۸۰
۳۲۶۱۷۰۵۰
۳۲۶۰۰۷۸۶

 

پیش دبستانی

پیش دبستانی

اصفهان - انتهای خیابان آپادانا دوم – کوچه شماره 17 – کوچه شهید غفراللهی

تلفن های تماس:

۳۶۳۰۸۴۳۳
۳۶۳۰۵۸۵۷

نوید 3

تخصصی پایه ششم

اصفهان- خیابان آبشار اول کوچه سازمان حج و زیارت

تلفن های تماس: 

۳۶۶۳۰۱۱۹
۳۶۶۲۴۹۶۱
۳۶۶۲۴۹۶۳
۳۶۶۱۹۰۱۶