کاردستی با استفاده از تراشه های مداد رنگی

دوستان خوبم! شما میتونید با تراشه های مداد رنگیتون کاردستی های قشنگی درست کنید... 

این تصاویر رو ببینید و ایده بگیرید و کاردستی های زیبایی درست کنید....