دبستان نوید
منوی اصلی

مشاهده وضعیت تحصیلی

کسب دیپلم افتخار مسابقات ریاضی کانگورو توسط دانش آموزان پایه سوم  ملیکا ابراهیم، سوگند یزد خواستی، هلن عموشاهی و یاسمن آزرمجو را به این عزیزان ، خانواده ایشان و خانواده بزرگ نوید تبریک می گوییم.