دبستان نوید
منوی اصلی

مشاهده وضعیت تحصیلی

آقایان : سید جلال الدین نوریه  ، سعید خلیلی ، مهدی نوارچیان ، مجید ساطعی ، علی محمد سلامتیان ، علیرضا کمیلی ، محمد رضا قنادنیا ، کوروش قدسی ، افشین مظاهری ، مهدی موید فر ، مهران سالاری               خانم ها : مریم قیامی ، آزاده ملکیان ، مریم فرجام ، نرگس سوفسطایی