دبستان نوید
منوی اصلی

مشاهده وضعیت تحصیلی

حضور محترم اولیاء نوید دو؛

دانش آموزانی که تمایل به عضویت در پژوهشسرای فضیلی را دارند فرم زیر را دانلود کرده، پر نمایند و هر چه سریعتر به سرکار خانم فضیلی تحویل دهند.

دانلود فرم یک

دانلود فرم دو