كسب مقام اول مسابقات فوتسال قهرماني نونهالان زير ١٤ سال استان اصفهان توسط دانش آموز ترانه نيسانيان را به اين عزيز ، خانواده ایشان و خانواده بزرگ مجموعه آموزشی نويد تبريك می گوئیم.

  ارزش های مدرسه ما

  Achivement پیشرفت

  Thoughtfullness تفکر

  Hapiness شادی

  Safety سلامت و امنیت

  Friendship دوستی