مراسم تقدیر از مقام اورندگان مسابقات بین المللی کانگورو همراه با اهدا جوایز و لوح تقدیر انجام شد.

 

 

مشاهده عکس های بیشتر

  ارزش های مدرسه ما

  Achivement پیشرفت

  Thoughtfullness تفکر

  Hapiness شادی

  Safety سلامت و امنیت

  Friendship دوستی