گروه بهداشتیاران دبستان نوید 3 همراه با قرائت سوگندنامه بهداشتیاران افتتاح گردید

 

behdashtn3002 behdashtn3003

  ارزش های مدرسه ما

  Achivement پیشرفت

  Thoughtfullness تفکر

  Hapiness شادی

  Safety سلامت و امنیت

  Friendship دوستی