در روز دوشنبه اول آذر ماه برنامه صرف صبحانه هماهنگ عدسی نذری جهت کلیه دانش آموزان شعب دبستان نوید  برگزار گردید،

مشاهده عکس های بیشتر

 

 

لازم به ذکر است  این برنامه با همت والدین عزیزی که با دلهایی سرشار از عشق به امام حسین (ع) در این امر خیر مشارکت داشته اند برنامه ریزی شده است.

  ارزش های مدرسه ما

  Achivement پیشرفت

  Thoughtfullness تفکر

  Hapiness شادی

  Safety سلامت و امنیت

  Friendship دوستی