جلسات فعالانه شورای دانش اموزی در دفتر مدیریت به طور منظم و کارآمد برگزار می گردد

 

 photo 2016 12 08 11 01 56photo 2016 12 08 11 02 00

  ارزش های مدرسه ما

  Achivement پیشرفت

  Thoughtfullness تفکر

  Hapiness شادی

  Safety سلامت و امنیت

  Friendship دوستی