مشاهده عکس های بیشتر

 

جلسه هفتگی تبادل نظر معلمان با مدیریت برگزار شد

photo 2016 12 08 11 01 12

photo 2016 12 08 11 00 49

 

  ارزش های مدرسه ما

  Achivement پیشرفت

  Thoughtfullness تفکر

  Hapiness شادی

  Safety سلامت و امنیت

  Friendship دوستی