شاداب شدن دانش آموزان و رفع استرس و خستگی با ورزش صبجگاهی

 

 

photo 2017 01 11 20 48 13

 

  ارزش های مدرسه ما

  Achivement پیشرفت

  Thoughtfullness تفکر

  Hapiness شادی

  Safety سلامت و امنیت

  Friendship دوستی