به اطلاع می رساند مجموعه آموزشی نوید شعبه سه به منظور

 

-تامین امنيت عبور و مرور دانش آموزان عزیز
-نظم در رفت و آمد سرويس ها و
-سهولت دسترسی اولیا گرامی

پارکینگ روبروی مدرسه را در اختیار گرفته است، لذا خواهشمندیم در هنگام مراجعه به مدرسه نسبت به پارک اتومبیل خود در پارکینگ ذکر شده اقدام فرمایید.

  ارزش های مدرسه ما

  Achivement پیشرفت

  Thoughtfullness تفکر

  Hapiness شادی

  Safety سلامت و امنیت

  Friendship دوستی