دبستان نوید
منوی اصلی

مشاهده وضعیت تحصیلی

ولی گرامی جهت ارتباط با مدیریت آموزش زبان (سرکارخانم بدخشیان )می بایست با استفاده از کد دانش آموزی و کلمه عبور فرزندتان که توسط مدرسه ارسال شده ، وارد قسمت اختصاصی فرندتان شوید و در منوی ارسال پیام پیام مربوطه را جهت مدیریت زبان ارسال نمایید.(راهنمای ارسال پیام در قسمت مربوطه قابل مشاهده است)