دبستان نوید
منوی اصلی

مشاهده وضعیت تحصیلی

انسان در مراحل مختلف زندگی اغلب با موقعیتهای متعارض و ناراحت کننده مواجه می شود که بسیاری از آنها بر سلامت روان، تاثیر دارند. گاهی انسان در این موقعیتهای تنش زا، توانایی استدلال و حل مسئله را از دست می دهد و دچار سردرگمی می گردد. در چنین شرایطی مشاور می تواند به او کمک کند تا با شناخت بهتر و شناسایی راه حلهای گوناگون، تصمیم درستی گرفته شود و شخص مجددا تعادل خود را بازیابد. پس فراموش نکنیم که مشاوره، به ارتقای دانش و مهارت افراد در شناخت مسئله و تصمیم گیری صحیح کمک می کند. مشاوره فرد را یاری می رساند تا بر مشکلاتش غلبه کند و از بین راه حلهای مختلف ، بهترین را انتخاب نماید. همچنین باید به خاطر داشته باشیم که مشاور نمی تواند زندگی مراجع را تغییر دهد اما می تواند او را یاری نماید تا بر روی مسائل شناخت بهتری پیدا کرده و با اعتماد به نفس بالایی،موقعیت های تنش زا و بحرانی را به لحظاتی آرام و شیرین تبدیل نماید.

اولیای گرامی توجه داشته باشید  جهت تعیین وقت مشاوره حضوری می بایست با تلفن 2673939 و یا 2671969 تماس و با سرکار خانم فرید جهت تعیین وقت هماهنگی نمایید.