آموزش در دوره ی پیش دبستانی

اهمیت و نقش آموزش و پرورش در توسعه ی زندگی فردی و اجتماعی موجب شده است که جامعه و اولیای دانش آموزان انتظار داشته باشند مدرسه محیطی رشد دهنده ، پویا و زمینه سا پرورش استعداد های بالقوه و خداداد فرزندان آنان باشد.

قطعا روشهایی که در دوره پیش دبستانی مورد استفاده قرار می گیرد با سایر دوره ها از جمله ابتدائی متفاوت است در این دوره روش کار بیشتر به صورت فعال و غیر مستقیم است به عبارت دیگر اهداف ، وسعت و مفاهیم تعداد بیشتری دارند و کودک ه اندازه که بخواهد ، می تواند کشف کند و یاد بگیرد ، پیش دبستانی نوید از میان روشهای آموزشی روش ((فعالیت محور )) برگزیده است ، در این روش کودک کاملا فعال بود و معلم متکلم وحده نمی باشد ، این روش تلاش می کند کودک را کنجکاو و فعال و مشتاق برای یادگیری تربیت کند. بیشتر مطالب و مفاهیم که قرار است کودکان بیاموزند به صورت مجموعه ای از فعالیت های حول محور مشخص به نام موضوع آموزشی ارائه می گردد.

برخی از این موضوعات:

ریاضی ، آزمایشگاه علوم و مفاهیم آن ، اطلاعات عمومی ، واحد کار ، نشانه ها و زبان آموزی بازی های گروهی ، کلاسی و انواع بازی های فکری ، نقاشی ها و انواع آن و .....

آزمایشگاه علوم : این کارگاه فضایی است که در آن کودک ابتدا توجه خود را به موضوع و محور آن روز می سپارد سپس با استفاده از روش آزمون و خطا به پرسش ها و هدایتگری های مربی پاسخ می دهد.

جستجو می کند و به اکتشاف می پردازد.در این کلاس با مواد و وسایل ساده و معمولی کودک عملا به کسب تجربه می پردازد  خود اوسات که تجربه می کند و مسلما این تجربه در ذهن او پایدار و خاطره انگیز خواهد بود.

موضوعاتی مانند : شب و روز ، هوا ، اعضای بدن ، آب و خواص آن، گیاهان و جانوران ، سنگ ، خاک ، حرکت و جا به جایی ، سرما و گرما ، فصل ها ، کره ی زمین و .... در حوزه ی علوم قرار می گیرند....

کارگاه ریاضی:این کلاس به افزایش دقت و تمرکز کودک بر روی موضوعات تعیین شده کمک می کند و در روز دیگر کاربرد مطالب آموزش داده شده فضایی آماده می شود(ریاضی کاربردی عملی)

کودک در روز ریاضی کاربردی مطلب را به کار می برد و درک بیشتر آن می انجامد.

اگر در روز آموزش دسته بندی را فرا گرفت در روز ریاضی کاربردی باید وسایل مختلف را دسته بندی کند.

موضوعاتی مانند:مفاهیم فضایی ، جهت ها ، اندازه ها و مقدار ها ، دسته بندی ، اشکال هندسی ، مرتب کردن تشخیص توالی ها ، تعلق و عدم تعلق  شی به مجموعه ، رابطه ی کل و جز ء ، تناظر یک به یک و .... در حوزه ی ریاضیات قرار می گیرد.