قصه گویی،نمایش خلاق و ویژگیهای آن


قصه گویی
در داستان ها معمولا واقعیت های زندگی و علمی با چاشنی تخیل در هم می آمیزند تا پیام به گونه ای دلنشین انتقال یابد.رویدادها و اوج ها ، فرودها و گره های داستان سبب کشش برای خواننده و جذاب او برای پیشگیری می شود.
 
برخی فواید قصه گویی
*افزایش قدرت تفکر ، گوش دادن و درک مطلب
* پرورش ذوق هنری
* آشنایی با میراث های فرهنگی
*انتقال تجربه ها و شناخت جنبه های مختلف زندگی
*درونی شدن ارزش ها
* پرورش خلاقیت
* ایجاد صمیمیت مربیان و والدین با دانش آموز
* آشنایی با حل مساله
* عمق بخشیدن به دانش ها و آگاهی ها
* ایجاد جاذبه ، تصویر سازی ذهنی ، انتقال حس و الگو سازی برای کودک
* عادت دادن کودکان به سخن گویی و اظهار عقیده که سبب زشد کلامی و شناختی می شود.
 
 
نمایش خلاق
نمایش خلاق ، روشی است برای تدریس که در آن از نمایش بهره می گیرند.
نمایشنامه و قوائد می باشند ، اما نمایش خلاق بدون رعایت قوائد رسمی ، بدون حفظ کردن متنی ، بدون چهر ه آرایی و صحنه آرایی اجرا می شود.
تصور کردن و وانمود بازی اساس نمایش خلاق می باشد.
در نمایش خلاق ، فرآیند کامل یادگیری وجود دارد و روشی مناسب برای تنوع بخشی به فعالیت های یاددهی - یادگیری است که شور و نشاط و تفریح را برای دانش آموزان جذاب و اثر بخش است.


ویژگیهای نمایش خلاق
*نمایش خلاق ، دانش آموزان را به فعالیت و همکاری وا می دارد.
* نمایش خلاق ، بر اساس داستان یا حادثه ای انجام می شود.
* دانش آموزان با اجرای نمایش خلاق ، مهارت ها و اطلاعات جدیدی را کسب می کنند.
* نیرو بخشیدن به قدرت تخیل خلاق و بیان دانش آموزان و تشویق آنها به فعالیت و تعامل گروهی از جمله هدف های نمایش خلاق است.
* نمایش خلاق دانش آموزان را آماده می سازد تا در شرایط مختلف ، حالات متناسبی را خلق الساعه جلوه گر سازند.
* نمایش خلاق برای تماشا ، لذت بردن و یادگیری دانش آموزان است نه دیگران.
* در نمایش خلاق ، کودکان خود را به جای اشخاص یا اشیاء می گذارند. نقش های گوناگون اجتماعی را دوباره سازی می کنند و می آزمایند. در نتیجه ، شناخت آنان از زندگانی افزایش می یابد.
* در نمایش خلاق مهارت های تازه ، تبادل نظر ، سازمان دادن مطالب ، تصمیم گیری ، مسئولیت پذیری و ... رو به رشد است.
* نمایش خلاق ، امکان پرورش مهارت گوش دادن ، زبانی و ... به وجود می آورد.
 

 منبع عکس ها: اینترنت