پدرها بخوانند

پدرها بخوانند (کتاب : پدر و دختر نوشته هری اچ هرسیون)  

- در این سن از او عکس های زیادی بگیر او هرروز در حال تغییر است.

- از حالا سعی کن با او ارتباط برقرار کنننننننی ، تا پانزده سالگی اش صبر نکن که مجبور باشی برای برقراری ارتباط به شدت تلاش کنی.

- هرهفته او را به اماکن مذهبی ببر ، ممکن است اشتیاقی نشان ندهد. اما پس از هجده سالگی این پیام در او جذب خواهد شد.

- وقتی از تو طلب بخشش می کند ، او را ببخش. این بهترین روش برای این است که بیاموزد دیگران را ببخشد.

- به او آموزش بده بداند پول همه ی مشکلات را حل نمی کند ، گاهی در مورد پرداخت بدهی ها و پس انداز کردن با حرف بزن

شعار های تربیتی (راهنمود های تربیتی)

والدین عزیز ، پدر و مادر گرامی همانطور که می دانید شما بیشترین نقش و تاثیر گذارترین را در زندگی کودک خود و تربیت او بر عهده دارید.

گاهی مشکلاتی پیش می آید که بهتر است به دلیل آن <<بیشتر بیندیشید>>

- بعضی وقت ها بچه ها دروغ می گویند... چرا؟؟ چون به آنها اجازه ی راست گفتن داده نمی شود.کودک فکر می کند که راستگویی به او صدمه می زند و نادرستی پاداش دارد.به طور نمونه وقتی کودک به مادرش می گوید که از برادرش متنفر است احتمالا مادر او را سرزنش خواهد کرد یا کتک می زند و ملامت می کند این نتیجه راستگویی اوست.در صورتی که اگر به دروغ بگوید که برادرش را دوست دارد مادر او را در آغوش می گیرد و می بوسد.<<پس دروغ وسیله ی دفاعی کودک می شود>>و او از همین سنین یاد می گیرد که چطور بایذ احساسات و عواطف دورنی خود و همچننین حقایق را کتمان کند... و دروغ بگوید

پس <<بیشتر بیندیشید>>

راهنمود تربیتی

اگر کودک شما روزی گفت 1000 اسکناس دارد یا امروز 10 تا برچسب از معلم خود گرفته است ما نباید ثابت کنیم که او یک دروغ گوست.رفتار والدین و مربی در قبال بیان این مطلب نباید کودک  را رو در روی عمل دروغ گفتن قرار دهد.

در این زمان مادر یا مربی باید بگوید:

مادر:پس تو آرزو داری 1000 اسکناس داشته باشی؟؟

مربی:حتما روزی می شود که تو هم برچسب هات به 10 تا برسد....