دبستان نوید
منوی اصلی

مشاهده وضعیت تحصیلی

در دنیایی که همه مردم از تاثیر بد و مخرب انواع رسانه-ها، دوستان و همسالان و اجتماع بر کودک و نوجوان خود شکایت میکنند و بسیار ناراحتند از اینکه تاثیر این عوامل مانع تربیت

مطلوب فرزندان آن¬ها میشود نیاز به یک برنامه کارآمد تربیتی بیش از پیش احساس می¬شود

 

تربیت یک فرایند مستمر و پیوسته است که هدف نهایی آن مراقبت میباشد. منظور از تربیت فراهم کردن یک بافت مناسب برای رشد پتانسیل¬های درونی فرزندانمان است.
بسیاری از ما تربیت را حاوی تاکتیک¬هایی می¬دانیم که باید روزانه در برابر هر رفتار فرزندانمان از آن¬ها استفاده کنیم تا بتوانیم به رفتار فرزندمان شکل مناسبی دهیم که مد نظر ماست ولی آیا تا بحال به تاثیرات بلند مدت این تاکتیک¬ها نگاهی انداخته¬ایم و اینکه ایا این تاکتیک¬ها به رشد و پرورش فرزندانمان کمکی کرده است؟
به نظر میرسد وقت آن رسیده که یک برنامه کامل¬تر و غنی¬تر تربیتی داشته باشیم که فراهم کننده یک بافت و زمینه تربیتی باشد تا فرزندانمان در آن رشد پیدا کنند. برنامه-ای که فرزندانمان در مراحل مختلف زندگی و تمامی روابط خود بتوانند از آن الگو برداری کنند. قطعا داشتن چنین برنامه¬ تربیتی¬ای سخت تر از استفاده از روش¬های متداول تربیتی خواهد بود و ما باید خودمان را برای تمام سختی¬ها و چالش¬های این برنامه آماده کنیم.
قدم اول فراهم کردن این بافت تربیتی خود ما هستیم و باید اول از خودمان شروع کنیم. آیا تا بحال فکر کرده¬ایم به چه میزان آنچه را که از فرزندانمان می¬خواهیم خودمان انجام می¬دهیم؟ ما با انجام آنچه از فرزندمان انتظار داریم میتوانیم بهترین الگوی تربیتی باشیم(از فرزندمان میخواهیم به ما احترام بگذارد حال ما خودمان چقدر به آن-ها احترام میگذاریم، چقدر به همسرمان و به خانواده خود احترام میگذاریم؟ و چقدر احترام در زندگی ما جاریست؟)
یکی از نکاتی که در شکل دادن به این بافت تربیتی اهمیت دارد حرکت در راستای ارزشهاست. ارزشها تمامی چیزهایی است که ما قلبا به آن¬ها اعتقاد داریم. در شناسایی ارزشها باید آن¬ها را از انتظارات و باور¬ها تمییز دهیم. انتظارات و باور¬ها، ذهنی هستند و برآورده کردن آن¬ها منوط به دیگران است ولی ارزشها قلبی¬اند و ما انجام دهنده آن¬ها هستیم و مانند باور¬ها و انتظارات نیازی نیست تلاش کنیم و منتظر باشیم تا دیگران آن¬ها را انجام دهند. اگر ما طبق خواسته های قلبی و ارزشهایمان رفتار کنیم مهمترین قدم را برای فراهم کردن بافت تربیتی فرزندانمان برداشته¬ایم.
ارزشها به طور کلی دارای حیطه¬های زیر میباشد:
1)ازدواج و روابط زناشویی
2)فرزندپروری
3)روابط خانوادگی(غیر از رابطه با همسر و فرزند)
4)روابط دوستانه/اجتماعی
5)مسیر شغلی
6)رشد و تحول شخصی
7)تفریح
8)معنویت
9)شهروندی
هرکدام از ما میتوانیم ارزشهایمان را در حیطه¬های ارزشی مطرح شده اعمال کنیم.
هدف ما این است که هر 15 روز یکبار یکی از ارزش ها معرفی گردد و در طول این مدت تلاش کنیم این ارزش را در تمامی حیطه های زندگیمان جاری نماییم.
یکی از ارزشهایی که برای ما میتواند مهم باشد احترام است منظور از احترام برخورد با خود و دیگران با ملاحظه و مراقبت است.
آیا احترام جزو ارزشهای شماست؟ اگر هست پس:
چقدر در روابط زناشویی خود به همسرتان احترام میگذارید؟چقدر به فرزندتان احترام میگذارید؟چقدر به سلامت خود احترام میگذارید؟
برای حرکت در راستای این ارزش باید با توجه به بافت زندگی خودمان شروع به هدفگذاری کنیم و روزانه برای خودمان هدفهایی را تعریف کنیم که امروز من می¬خواهم در راستای ارزش احترام حرکت کنم پس چگونه به فرزندم،همسرم،دوستانم،شغلم و سلامتم و...احترام بگذارم بی-آنکه توقع بازخورد و دریافتی از آن¬ها داشته باشم. این هدف¬ها را روزانه تعیین کرده و آن¬ها را عملی کنید.
سارا قنواتی(روانشناس) شهلا زمانی(روانشناس)