جهت دریافت پشتیبانی و رفع هرگونه سوال و ایراد در مورد سایت با بخش فناوری اطلاعات مدرسه تماس بگیرید.

تلفن تماس 32617050

32616080