افتخارات 

برای سیستم آموزشی و پرورشی دبستان نوید افتخاری بالاتر از این نیست که هر دانش آموز را به آن نسبت که توانایی ، استعداد و علاقه دارد به سمت بهترین مسیر و جهت در زندگی هدایت نماید. با این همه دستیابی دانش آموزان به موفقیتهای علمی ، فرهنگی ، هنری و ورزشی هر ساله برگ زرینی را به افتخارات خانواده بزرگ نوید می افزاید. راهیابی و کسب مدال در مسابقات ورزشی در سطح استان ، کشور و بین المللی ، راهیابی و کسب رتبه های برتر در مسابقات فرهنگی و هنری در سطح استان و کشور ، دستیابی به مدارج بالای علمی دانش آموزان و .... تنها گوشه ای از افتخارات کسب شده توسط دانش آموزان نوید می باشد. 

 گواهینامه ها و عضویت در مراکز علمی و تحقیقاتی

فرآیند آموزش، کنترل و مدیریت مبتنی بر فناوری رایانه و شبکه و سیستم ارزشیابی و نظارت هوشمند در دبستان نوید موجب شده که این دبستان به عنوان یک مدرسه هوشمند شناخته شوددریافت گواهینامه استاندارد آموزشی و عضویت در شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان  وابسته به شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان به  سبب طرح و اجرای مدارس هوشمند خود دلیلی بر این مدعا می باشد.  

 

دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت Isoo 9001:2008 و مدرسه برتر QSC:2007 به عنوان اولین مدرسه در کشور  در مقطع پیش دبستانی و دبستان ، از کشور سوئیس را به خانواده بزرگ آمادگی و دبستان دخترانه غیرانتفاعی نویدتبریک می گوئیم.

 

isoo9001-qsc