دبستان نوید
منوی اصلی

مشاهده وضعیت تحصیلی

آموزش معلمان

آموزش و تدریس در دنیای امروز یک شغل کاملا حرفه ای است چرا که معلم در هر سال با دانش آموزان جدید و الگوهای نو مواجه و در ارتباط است و باید نیازها و شایستگی های آنها را به درستی شناسائی کند، به همین لحاظ و با توجه به نقش هدایتگر و اصولی معلم در فرآیند آموزش ، آموزش دقیق و کارآمد معلمان عاملی مهم و نیاز اساسی می باشد. از جمله موارد آموزشی معلمان در دبستان نوید می توان به مهارتهای IT ، برنامه درسی ، روش تدریس ، تشویق و ارزیابی دانش آموزان و ... اشاره کرد. آموزش معلمان همراه با ارزیابی مستمر از عملکرد آنان ، از عوامل برجستگی سطح عملکرد آموزگاران در دبستان نوید می باشد.