دبستان نوید
منوی اصلی

مشاهده وضعیت تحصیلی

 

 

نقش مدرسه در راستای آموزش وپرورش کودکان به عنوان نخستین نهادیادگیری آنچنان گسترده است که تمام ابعاد زندگی آینده کودکانمان را در بر می گیرد.به همین خاطر است که همه ما مایلیم فرزندانمان در مدرسه ای خوب به تحصیل مشغول شوند. دبستان دخترانه  نوید با به کارگیری فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی ،موفق به ایجاد فضای نوین آموزشی  شده است

daneshcard