دبستان نوید
منوی اصلی

مشاهده وضعیت تحصیلی

در دنیای امروز ما تقریبا می توان گفت همه با مبحث مسئولیت آشنا هستند. مسئولیت عبارت است از وظایف و کارهایی که از هر کدام از ما انتظار می رود که انجام دهیم. افراد مختلف مسئولیت های مختلفی دارند و حتی در یک خانواده نیز هر عضو خانواده مسئولیت های متعددی دارد که باید انجام دهد و نکته مهمی که باید بخاطر داشته باشیم این است که هیچ فردی نیست که هیچ مسئولیتی نداشته باشد. مدیر ، معلم و دانش آموز هر کدام مسئولیتهایی دارند که باید آنها را بدون اینکه به آنها تذکر داده شود ، انجام دهند و حداکثر تلاش خود را جهت بهتر انجام شدن وظایف به کار گیرند.دانش آموزان نیز فکر می کنند که فقط بزرگترها مسئولیت دارند و آنها تا وقتی بزرگ نشده اند، هیچ وظایف  خاصی به عهده ندارند ، در صورتی که این طور نیست. کسی می تواند در بزرگسالی فرد مسئولی شود که از کودکی با مسئولیت های خود آشنا بوده و آنها را به خوبی انجام داده باشد.اکنون تصمیم داریم به شما و فرزندان عزیزمان مسئولیت نوینی را معرفی کنیم.

کارت هوشمند دانش آموزی

این کارت ها با در اختیار قرار دادن امکانات متنوع به مربیان و دانش آموزان باعث افزایش سرعت و کیفیت آموزشی مدارس و آموزشگاهها میشوند. کارت های هوشمند را میتوان برای کلیه امور جاری مدرسه برنامه ریزی کرد . حضور و غیاب خودکار, کلیه خرید ها از بوفه و دسترسی دانش آموزان به مکانهای مختلف از قبیل کتابخانه و سایت کامپیوتر, ثبت موارد انضباطی و.... (و ده ها کاربرد مهم دیگر) تنها گوشه ای از توانایی های این تکنولوژی را برای مدارس نشان میدهد

 

 

 

توجه داشته باشید به دلیل یکپارچه شدن کلیه فعالیتهای دبستان با سیستم مدیریت هوشمند ، عدم همراه داشتن کارت هنگام ورود به مدرسه باعث کسر از نمره انضباط و ثبت در پرونده دانش آموز خواهد شد.