دبستان نوید
منوی اصلی

مشاهده وضعیت تحصیلی

با توجه به اهمیت ورزش  در رشد و سلامتی کودکان دبستان نوید جهت ساعات ورزش هفتگی دانش آموزان اقدامات ویژه ای انجام داده است که در ذیل به پاره ای از آنها اشاره می شود:

انتقال دانش آموزان به ورزشگاه در ساعات ورزش

آموزش ورزش تخصصی(ژیمناستیک ) توسط مربیان متخصص جهت پایه های اول ، دوم

تقسیم بندی دانش آموزان پایه های سوم و چهارم و پنجم با توجه به علاقمندی دانش آموزان

تهیه لوازم ورزشی به اندازه کافی جهت تمامی رشته های ورزشی

برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبهای محتلف در بین دانش آموزان در ورزشگاه