افتخارآفرینی دختر عزیزمان 🌟هانیه موذنی🌟 و کسب مقام سوم مسابقات تکواندو شهرستان اصفهان را به ایشان و خانواده محترم و همچنین خانواده بزرگ نوید تبریک و شادباش میگوییم

 

افتخارآفرینی دختر عزیزمان 🌟هانیه موذنی🌟 و کسب مقام سوم مسابقات تکواندو شهرستان اصفهان را به ایشان و خانواده محترم و همچنین خانواده بزرگ نوید تبریک و شادباش میگوییم