باز هم درخشیدیم...

 

موفقیت ارزشمند و کسب مقام اول انفرادی و مقام دوم تیمی در مسابقات بدمینتون توسط دانش آموزان ورزشکار

- انفرادی ـ نوید دو
🔸ثمین شیرین پرور

- تیم نوید دو:
🔸ثمین ساعدی، ثمین شیرین پرور، نیکی آدم زاده، نگین شالباف

- تیم نوید سه:
🔸ستایش اوستا

را به ایشان ، خانواده محترمشان و خانواده بزرگ نوید تبریک میگوییم.