موفقیت ارزشمند و کسب مقام سوم در مسابقات بسکتبال توسط دانش آموزان ورزشکار

 

✅ نوید دو:
🔸رها ارشدی، آفاق ملک پور، مبینا خیر، روژینا اطرجی، دینا دهقانی ، نوشا کریمی،

✅ نوید سه:
🔸سارینا انوری زاده، الینا رستمی، بهار جعفرپور، الینا دانشمند، زهرا قضاوی، صبحگل بقایی پور

را به ایشان ، خانواده های محترم و خانواده بزرگ نوید تبریک میگوییم