کسب مقام اول مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی استان اصفهان توسط دختر عزیزمان بهار رعایی را به ایشان،خانواده محترم و خانواده بزرگ نوید تبریک میگوییم.