موفقیت دختر عزیزمان 🌟سوفیا ساطع🌟 و کسب مقام دوم مسابقات دومینو مرحله استانی را به ایشان و خانواده محترم و همچنین خانواده بزرگ نوید تبریک میگوییم.