دختر عزیزمان صبحگل بقایی پور در مسابقات جابربن حیان که در تابستان 96 د رشهر مشهد ادامه یافته بود شرکت کرده و رتبه نخست کشوری را کسب کردند

درخشش و موفقیت دختر خوش استعدادمان را به ایشان، خانواده بزرگوار و خانواده بزرگ نویدتبریک می گوییم