🌸 راه یابی ۷۰ درصد از ثبت نام شدگان در لیگ علمی بین المللی پایا به مرحله نیمه نهایی🌸

 

🔸مسابقات لیگ علمی پایا، با ایجاد فضای رقابتی سالم، زمینه ساز بستری برای ایجاد تفكر جمعی و خلاق، ابداع ، نوآوری و تجزیه و تحلیل در عرصه های مختلف علوم باشد.

🔸به طور كلی سیاست علمی لیگ پایا ایجاد بستری مناسب برای آسان سازی مساله محوری ، ورزیدگی ذهنی و در نتیجه ایجاد حركت در مسیر هدفمند علمی است که با ایجاد تحرك و پویایی علمی و پژوهشی هر چه بیشتر بین دانش آموزان، به رشد آنها در تمام ابعاد کمک می نماید.

🔸 از آنجا که مجموعه آموزشی نوید نیز متعهد به تربیت انسان هایی خلاق و باتفکر می باشد.
با هدف قراردادن آموزش چگونه فكر كردن به دانش آموزان، به جای چیزی كه باید در مورد آن فكر كنند، با افتخار موفق به کسب آمار قبولی ۷۰ درصدی در لیگ بین المللی پایا گردید.

🌸این موفقیت ارزشمند را به دختران کوشا، خانواده های محترم و خانواده بزرگ نوید تبریک می گوییم.