پرواز یار می خواهد نه بال.

                       بدر الزمان و فخرالزمان پزشکزاد بدرالزمان و فخرالزمان پزشکزاد


موسسه آموزشی راه نوین نوید، از سال 1373 در شهر اصفهان تاسيس شد و هم اكنون پس از گذشت سالها با بهره گيري از تجربه موفق چندین ساله خود در زمينه آموزش و پرورش نونهالان موفق به ارائه طرحها و برنامه هاي جديد و متنوعي شده كه ما را به رساندن اهداف اصلي آموزش و پرورش نزديك ساخته است.

موسسه آموزشی راه نوین نوید به عنوان یک مدرسه هوشمند، مدرسه ای است که فرآیند آموزش، کنترل و مدیریت آن مبتنی بر فناوری رایانه و شبکه می باشد و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است.حضور در موسسه آموزشی راه نوین نوید براي دانش آموزان شوق انگيز است و در آن با حوصله به عمق مطلب آموزشي پي مي برند،. به علاوه مهارت هايي را كه در زندگي به آنها نياز دارند، ياد مي گيرند. از اين رو با ذوق و شوق به مدرسه مي آيند. 

تاکید بر مهارت های فکرکردن ، تدریس ارزش ها ، فراهم کردن محیط یاددهی و یادگیری تعاملی ، فراهم کردن انواع شیوه های آموزشی برای استعدادهای مختلف ، تکیه بر بکارگیری فناوریهای نوین در آموزش و

آگاهی دادن به اولیاء در مورد آنچه در مدرسه واقع شده از جمله خط مشی ها و نکات برجسته دبستان نوید می باشد. 

سیستم حضور و غیاب هوشمند جهت ثبت موارد انضباطی و آموزشی ،کتابخانه الکترونیکی ، بوفه الکترونیکی و سایت کامپیوتری مجهز از جمله عناصر مرتبط با سیستم هوشمند مدیریت مدرسه در موسسه آموزشی راه نوین نوید می باشند، ارتباط دانش آموزان و معلمان با این سیستم توسط کارتهای هوشمند برنامه ریزی شده است.    

 

 • منشور ارزش ها آمادگی و دبستان دخترانه غیرانتفاعی نوید
  1- امانت بودن دانش آموزان Students being in trust
  2 - رضایت دانش آموزان و اولیاء Students and parents satisfaction
  3- زنده و شاداب بودن محیط Cheeful and lively environment
  4- شیوه های نوین آموزشی New teaching methods


 • مدیریت این واحد خود را متعهدمی داند تا ضمن تلاش در جهت آموزش دانش آموزان به مسائل روحی – روانی و اجتماعی آنها توجه نماید و مفاد این خط مشی را به شرح ذیل اعلام می نماید :
  1 – اعتقاد به اینکه مدرسه خانه دوم دانش آموز بوده و ما در قبال دانش آموزان به عنوان امانت الهی مسئولیت داریم.
  2 – احترام و رعایت ارزشهای جامعه اسلامی و قوانین و مقررات مرتبط با واحدهای آموزشی
  3 – افزایش فزاینده شاخص رضایت اولیاء و دانش آموزان
  4 – بهره گیری از استاندارهای پذیرفته شده بین المللی جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات آموزشی و پرورشی
  5 – بهبود مستمر خدمات آموزشی – رفاهی ، تفریحی
  6 - ارتقاء سطح کیفی آموزشهای ارائه شده از طریق آموزش مستمر کادر آموزشی و بهره گیری مناسب از ظرفیتها و امکانات فناوریهای نوین برای ارتقای کیفیت آموزشی
  7 - استفاده از تکنولوژی اطلاعات در جهت بهبود مستمر خدمات
  9 – افزایش توانمندیهای والدین در ایفای نقش های پدری و مادری
  9- تامین بهداشت روانی ، نشاط و رشد شخصیتی دانش آموزان
  10 - شناسایی و پرورش استعدادها و مهارتهای عمومی و اختصاصی در دانش آموزان
  11 - رشد شایستگی های ذهنی ، عاطفی ، اجتماعی و معنوی دانش آموزان
  12 - پرورش فراگیر استعدادهای دانش آموزان در حوزه های علمی ، هنری ، ورزشی و ...
  13 – ایجاد محیطی امن و فراهم نمودن آسایش دانش آموزان و اولیاء
  14 - ایجاد محیطی پویا و جذاب برای شکوفایی کامل استعدادها و بروز خلاقیتهای فردی و جمعی دانش آموزان
  این خط مشی توسط کلیه کارکنان در تمامی سطوح درک شده و ملزم به پیروی از مفاد آن می باشند، به منظور حصول اطمینان از اجرای موثر سیستم مدیریت کیفیت و میزان برآورد شدن اهداف این خط مشی مفاد آن سالیانه یکبار مورد بازنگری قرار می گیرد.

موسسه آموزشی راه نوین نوید، از سال 1373 در شهر اصفهان تاسيس و از سال 1382 به سرپرستی خانم فخرالزمان  پزشکزاد به کار خود ادامه داده است.اكنون پس از گذشت سالها با بهره گيري از تجربه موفق چندین ساله خود در زمينه آموزش و پرورش نونهالان موفقبه ارائه طرحها و برنامه هاي جديد و متنوعي شده كه ما را به رساندن اهداف اصلي آموزش و پرورش نزديك ساخته است.
 

موسسه آموزشی راه نوین نوید به عنوان یک مدرسه هوشمند، مدرسه ای است که فرآیند آموزش، کنترل و مدیریت آن مبتنی بر فناوری رایانه و شبکه می باشد و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است.حضور در موسسه آموزشی راه نوین نوید براي دانش آموزان شوق انگيز است و در آن با حوصله به عمق مطلب آموزشي پي مي برند،. به علاوه مهارت هايي را كه در زندگي به آنها نياز دارند، ياد مي گيرند. از اين رو با ذوق و شوق به مدرسه مي آيند. 

تاکید بر مهارت های فکرکردن ، تدریس ارزش ها ، فراهم کردن محیط یاددهی و یادگیری تعاملی ، فراهم کردن انواع شیوه های آموزشی برای استعدادهای مختلف ، تکیه بر بکارگیری فناوریهای نوین در آموزش و

آگاهی دادن به اولیاء در مورد آنچه در مدرسه واقع شده از جمله خط مشی ها و نکات برجسته دبستان نوید می باشد. 

سیستم حضور و غیاب هوشمند جهت ثبت موارد انضباطی و آموزشی ،کتابخانه الکترونیکی ، بوفه الکترونیکی و سایت کامپیوتری مجهز از جمله عناصر مرتبط با سیستم هوشمند مدیریت مدرسه در موسسه آموزشی راه نوین نوید می باشند، ارتباط دانش آموزان و معلمان با این سیستم توسط کارتهای هوشمند برنامه ریزی شده است.