10 iso

برای سیستم آموزشی و پرورشی دبستان نوید افتخاری بالاتر از این نیست که هر دانش آموز را به آن نسبت که توانایی ، استعداد و علاقه دارد به سمت بهترین مسیر و جهت در زندگی هدایت نماید. با این همه دستیابی دانش آموزان به موفقیتهای علمی ، فرهنگی ، هنری و ورزشی هر ساله برگ زرینی را به افتخارات خانواده بزرگ نوید می افزاید. راهیابی و کسب مدال در مسابقات ورزشی در سطح استان ، کشور و بین المللی ، راهیابی و کسب رتبه های برتر در مسابقات فرهنگی و هنری در سطح استان و کشور ، دستیابی به مدارج بالای علمی دانش آموزان و .... تنها گوشه ای از افتخارات کسب شده توسط دانش آموزان نوید می باشد.

گواهینامه ها و عضویت در مراکز علمی و تحقیقاتی

فرآیند آموزش، کنترل و مدیریت مبتنی بر فناوری رایانه و شبکه و سیستم ارزشیابی و نظارت هوشمند در دبستان نوید موجب شده که این دبستان به عنوان یک مدرسه هوشمند شناخته شوددریافت گواهینامه استاندارد آموزشی و عضویت در شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان وابسته به شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان به سبب طرح و اجرای مدارس هوشمند خود دلیلی بر این مدعا می باشد.

مجموعه آموزشی راه نوین نوید اولین مدرسه در سطح کشور می باشد که موفق به دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت Isoo 9001:2008 و مدرسه برتر QSC:2007 از کشور سوئیس در مقطع پیش دبستانی و دبستان می باشد.